ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Filia Piaseczno – Centrum

Filia Piaseczno – Centrum

ul. Szkolna 9
tel. (22) 750 69 93
e-mail: osiedle@biblioteka-piaseczno.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek – 12:00-19:00
Wtorek – 09:00-16:00
Środa – 12:00-19:00
Czwartek – 09:00-16:00
Piątek – 12:00-18:00

Pracownicy:

Hanna Michalska – kierownik

Dojazd:

PKS lub autobus ZTM nr 709, 710, 727, L-1, L32, L39
Przystanek: Szkolna
Autobus ZTM nr 709, 710, 724, L-2, L-5, L12, L13, L17, L19, L24, L25, L32
Przystanek: Wojska Polskiego

Zbiory:

Wielkość księgozbioru: ok. 21000 vol.
Literatura piękna i popularnonaukowa, książki dla dzieci i młodzieży lektury szkolne, nowości wydawnicze.

Formy działalności:

 • wypożyczanie książek i czasopism
 • udzielanie informacji na temat zbiorów
 • pomoc przy wyborze książek
 • udostępnianie publikacji z księgozbioru podręcznego
 • dyskusje o książkach
 • spotkania z autorami książek dla dzieci i młodzieży
 • tematyczne lekcje biblioteczne
 • konkursy plastyczne dla dzieci
 • konkursy literackie dla dzieci i młodzieży
 • wycieczki do biblioteki
 • wystawki okolicznościowe, tematyczne

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl