ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Wystawa prac Stepana Zavrela

Data publikacji: 23/11/2022

Przez prawie półtora miesiąca w bibliotece w Zalesiu Górnym czytelnicy mogli podziwiać zachwycające prace czeskiego ilustratora i autora Stepana Zavrela. Plansze wypożyczone zostały od Wydawnictwa Tatarak, za co bardzo dziękujemy! Szczególne wrażenie ilustracje wywarły na dorosłych, którzy podziwiali ich baśniowość oraz wspominali dawne czeskie animacje, które oglądali w dzieciństwie, a które kojarzyły im się z wystawionymi pracami. Równie chętnie wystawę podziwiali młodzi czytelnicy, których zachęcaliśmy też do wzięcia udziału w quizie online związanym z planszami.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.