ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Lisie opowieści

Data publikacji: 31/01/2024

Biblioteka Publiczna w Józefosławiu, zaprasza dzieci w wieku 4-6 lat na warsztaty literacko – plastyczne.

Spotkanie odbędzie się 14 lutego (środa) o godzinie 17.00. Koszt 10 zł. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie: (22) 390 58 87 i mailowo: jozefoslaw@biblioteka-piaseczno.pl

Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić Kartę Zgłoszeniową  i złożyć ją w Bibliotece Publicznej w Józefosławiu. Zgłoszenie się do udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu Warsztatów.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl