ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
  • Usługa języka migowego

Bogatki otwarte od godz. 13.00

Data publikacji: 23/01/2023

Filia Bogatki czynna w dniu 23.01.2023 roku od godz. 13.00.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.