ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Budżet Obywatelski Piaseczno – Projekty w bibliotece

Data publikacji: 09/09/2020

Od 21 do 30 września 2020 roku można głosować na propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego Piaseczna na 2021 rok. Głosujący może wypełnić tylko jedną kartę – może wybrać wiele projektów, jednak suma ich wartości nie może przekroczyć 1.000.000 zł. Głosować można osobiście lub za pomocą internetowego systemu obsługi BO.

Serdecznie zapraszamy do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na projekty, które będą realizowane w bibliotece:

 

34. Słodkie wspomnienia

Projekt jest skierowany do każdej grupy wiekowej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Ma na celu przybliżenie im dawnych form spędzania wolnego czasu bez telefonów, “off-line”. Celem projektu jest wzmacnianie więzi rodzinnych i międzypokoleniowych.

Budżet Obywatelski Piaseczno 34 Słodkie Wspomnienia

41. Edukacja i zabawa idą w parze!

Projekt skierowany w głównej mierze do dzieci i młodzieży od 3. roku życia. Ma na celu edukowanie z zakresu kompetencji cyfrowych i szeroko rozumianych narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej. Wartością dodatkową jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu, które może być spowodowane różnymi czynnikami nie zawsze takimi, na które wpływ ma sam zainteresowany lub jego opiekun prawny.

Budżet Obywatelski Piaseczno 41 Edukacja I Zabawa Idą W Parze!

46. Wrzutnia na książki, czyli całodobowe urządzenie samodzielnego zwrotu książek do biblioteki

Wrzutnia (książkobox) służy do zwracania książek wypożyczonych z biblioteki bez konieczności wchodzenia do budynku, w dogodnym dla Czytelnika czasie. Rozwiązanie to jest samoobsługowe i dostępne całodobowo. Urządzenie to umożliwia dokonywanie samodzielnych zwrotów materiałów bibliotecznych, o każdej porze dnia i nocy (24h), bez względu na godziny otwarcia biblioteki.

Plakat Budżet Obywatelski Piaseczno 46 Wrzutnia

49. Rodzinny Piknik Ekologiczno-Naukowy

Rodzinny Piknik Ekologiczno-Naukowy odbędzie się między 2 a 3 kwartałem 2021 roku. Wydarzenie, pod szyldem akcji #KULTURAdlaKLIMATU, jest dedykowane wszystkim mieszkańcom Piaseczna i okolic. Zaplanowano szereg działań edukacyjnych, proekologicznych, a także jednoczących społeczność lokalną. Działania te mają na celu zwiększenie świadomości ekologicznej i budowanie właściwych postaw i zachowań.

Budżet Obywatelski Piaseczno 49 Rodzinny Piknik Ekologiczno Naukowy

Jak zagłosować na projekty Biblioteki?

Od 21 do 30 września 2020 roku można głosować na propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego Piaseczna na 2021 rok. Kolejność projektów na listach do głosowania ustalana jest w drodze publicznego losowania.

Głosować można:

  • Osobiście w punktach wyznaczonych odpowiednim Zarządzeniem Burmistrza;
  • Za pomocą internetowego systemu obsługi BO.

Głosować mogą mieszkańcy miasta Piaseczno, którzy są w stanie potwierdzić swoje zamieszkanie w granicach administracyjnych miasta Piaseczno. W celu realizacji zasady równości i bezpośredniości głosowania mieszkaniec miasta Piaseczno głosuje za pomocą karty do głosowania zawierającej imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL oraz: podpis – w przypadku głosowania w formie papierowej, adres e-mail – w przypadku głosowania w formie elektronicznej. Wzór karty do głosowania można pobrać TUTAJ. Zagłosować można w formie: elektronicznej – poprzez internetowy system obsługi BO; papierowej – poprzez osobiste dostarczenie karty do głosowania do Urzędu. Nie określa się limitu wieku. W przypadku głosującego będącego osobą małoletnią do karty należy dołączyć zgodę opiekuna prawnego, której wzór można pobrać TUTAJ.

Głosujący może wypełnić tylko jedną kartęGłosujący może wybrać wiele projektów, jednak suma ich wartości nie może przekroczyć 1.000.000zł. Przekroczenie tej kwoty skutkuje uznaniem głosów za nieważne. Po oddaniu głosu, karty w papierowej formie będą rejestrowane przez Koordynatora ds. Budżetu Obywatelskiego w internetowym systemie obsługi BO. Głos uznaje się za ważny jeśli: został oddany w terminie głosowania na projekty określonym w Harmonogramie; karta do głosowania zawiera wszystkie dane, o których mowa w ust. 6. Jeżeli mieszkaniec miasta Piaseczno zagłosował więcej niż raz, wszystkie oddane przez niego głosy są nieważne.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl