ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Darmowa książeczka za wypożyczenie

Data publikacji: 21/09/2022

Biblioteka Publiczna w Piasecznie przyłączyła się do kampanii organizowanej na koniec Europejskiego Tygodnia Mobilności przez Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno. Zapraszamy chętne dzieci do Biblioteki Głównej przy ul. Jana Pawła II.

W dniach 22 i 23 września – dzieci, które przyjdą do Biblioteki wypożyczyć książkę, otrzymają  dwa ilustrowane EKOporadniki, w tym jeden w formie kolorowanki – przygotowany z myślą o trwającej kampanii.

Jeden z poradników wskazuje EKO działania, jakie podejmowane są na terenie gminy Piaseczno, uwzględnia problemy ochrony środowiska w aspekcie czterech żywiołów, do których należą: powietrze, woda, ogień i ziemia.

W tematyce kolorowanki poruszane są tematy zanieczyszczenia powietrza, smogu, niskiej emisji, zmian klimatycznych, ochrony powietrza i zrównoważonego transportu, roli zielni w poprawie jakości powietrza.

Przewodnikiem wśród wyżej wymienionych tematów, jest przyjaciel Gminy Piaseczno – baranek Żywiołek. W książeczkach rozpoznawalne są kluczowe miejsca dla Miasta i Gminy Piaseczno.

Akcja trwa do wyczerpania zapasów i zrealizowana będzie w związku z udzieleniem Gminie Piaseczno pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”. Zadanie pn. Działania proekologiczne w Gminie Piaseczno współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl