ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Dofinansowanie nowoczesnego obiektu w Złotokłosie

Data publikacji: 26/01/2024

Od myśli do działania! Biblioteka z centrum społecznym i kulturalnym już 2025 roku!

Mamy przyjemność poinformować, że w procedurze konkursowej Biblioteka Publiczna w Piasecznie otrzymała dofinansowanie w ramach NPRCz 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”. 

Zauważyliśmy, że istnieje znaczna potrzeba wpływu na ofertę biblioteczną, kulturalną i społeczną w Złotokłosie oraz jego okolicach. 

Mieszkańcy chcieliby, aby w okolicy powstało miejsce dla wszystkich, sprzyjające relaksowi, rozwojowi i rozrywce. Wśród mieszkańców Złotokłosu i okolic znajdują się osoby, które zajmują się np. rękodziełem, tańcem, muzyką, plastyką, literaturą itp. Wyrażają oni chęć korzystania z przestrzeni w celu prowadzenia warsztatów, organizowania wystaw i różnych zajęć. Istnieje potrzeba stworzenia przestrzeni dla mieszkańców z inicjatywą i pasjami. 

Mieszkańcy chętniej dzieliliby się swoimi pomysłami, gdyby powstało miejsce temu dedykowane. Miejsce dla pasji, wiedzy, odpoczynku (także aktywnego) i zabawy. Tamtejsza młodzież sygnalizuje także brak pomieszczenia do spotkań – jest to problematyczne szczególnie zimą.

Przedmiotem dofinansowania w jest budowa obiektu w Złotokłosie łączącego funkcję biblioteki z centrum społecznym i kulturalnym wraz z zagospodarowaniem pobliskiego terenu zielonego. 

Powstała już koncepcja takiego obiektu, którą z dumą prezentujemy.

Trzonem budynku będzie stanowić biblioteka uzupełniona o przestrzenie do realizacji zajęć i działań społecznych. Będzie ona obiektem integrującym lokalną społeczność i zaspokajającym ich potrzeby kulturalne. 

Co wyróżnia ten projekt, to zastosowanie mechanizmów dotyczących zrównoważonego rozwoju poprzez zaprojektowanie budynku w oparciu o elementy gospodarki cyrkularnej. Celem gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), zwanej też gospodarką cyrkularną, jest jak najdłuższe utrzymanie wartości produktów, komponentów i materiałów oraz ograniczenie odpadów i zanieczyszczeń.

Budynek cyrkularny to obiekt zaprojektowany, użytkowany przez pewien czas z możliwością ponownego wykorzystywania bez zbędnego wyczerpywania zasobów, zanieczyszczania środowiska i degradacji ekosystemów. Zastosowane elementy techniczne takiego obiektu powinny uwzględniać  łatwy demontaż i możliwość  ich  ponownego użycia.

 

 

Chcemy, aby powstał budynek który będzie przykładem architektury zrównoważonej, dlatego też proponowane przez nas rozwiązania obejmują zastosowanie materiałów recyklingowanych i naturalnych. Przewodnim kolorem dla inwestycji będzie zieleń.

W projekcie, idąc dalej w duchu architektury cyrkularnej, zaproponowano wykorzystanie mebli modułowych, które będą dawały nieograniczoną liczbę możliwości aranżowania przestrzeni, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku.

Przyjęte rozwiązania instalacji są proekologiczne i wpisują się w ideologię budynku cyrkularnego. 

Myślimy o przyszłości – nowo powstające budynki powinny być bezemisyjne, a do 2050 roku wszystkie istniejące inwestycje będą musiały spełniać te wymagania.

Planowane jest rozpoczęcie inwestycji w tym roku. Zakończenie budowy planowane jest na koniec 2025 roku.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl