ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Filmowa sobota

Data publikacji: 26/03/2024

W sobotę 23 marca kolejny raz zaprosiliśmy mieszkańców na film. Sala pękała w szwach, szczególnie duże zainteresowanie nasze kino budzi wśród rodziców i małych dzieci. Film był pełen akcji i humoru, co spodobało się i młodszym, i starszym. Kolejny seans 27 kwietnia.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl