ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Każde dziecko wie, że bajkę najlepiej z ilustracją czyta się!

Data publikacji: 05/02/2021

 Zapraszamy na wystawę ilustracji Emilii Dziubak, znakomitej i utalentowanej ilustratorki. Wystawę można obejrzeć w filii przy ul. Kościuszki 49. Przygotowaliśmy także książki różnych autorów z ilustracjami Emilii Dziubak. Wraz z wypożyczaną książką można otrzymać zakładki i plakaty książkowe, które sprezentowało Wydawnictwo Mamania, za co serdecznie dziękujemy.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl