ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Klub Młodego Odkrywcy – nabór

Data publikacji: 20/10/2023

W Multicentrum przy Bibliotece Publicznej w Piasecznie na nowo działa Klub Młodego Odkrywcy, zapraszamy dzieci do zapisów i dołączenia do naszego KMO!

Co to jest Klub Młodego Odkrywcy?

Klub Młodego Odkrywcy to spotkania, angażujące zajęcia i atmosfera! Dzieci i młodzież  mogą wspólnie eksperymentować pod okiem opiekuna. Dzięki temu zdobywają samodzielnie wiedzę. W całej Polsce i za granicą działa kilkaset tego rodzaju klubów. Centrum Nauki Kopernik  – koordynator programu – wzmacnia rozwój KMO przy wsparciu Partnera Strategicznego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

KMO – co jest tu ważne?

  • Podczas spotkań najważniejsze jest osobiste zaangażowanie.
  • Klubowicze sami poszukują interesujących ich tematów, zamiast zaglądać do podręcznika.
  • Uczestnicy znajdują odpowiedzi poprzez eksperymentowanie.
  • Kluczowa jest metoda naukowa, która rozwija wiele kompetencji i zdolności jednocześnie, pozwala na przekraczanie szkolnych granic między przedmiotami i pokazuje, że popełnianie błędów jest o tyle cenne, że uczy rozwiązywać problemy.

    Celem projektu jest utworzenie klubu, który będzie dostarczał bardziej specjalistycznej wiedzy pogłębionej głównie z zakresu nauk ścisłych, takich jak: matematyka, fizyka, chemia i biologia. Zbierze się grupa dzieci, które wykazały zainteresowanie tym klubem, które wraz ze swoim opiekunem będą mogły zanurzyć się w świat nauki. Tematy zajęć zaproponuje opiekun klubu, jednakże możliwe są poprawki, uwzględniające życzenia klubowiczów.

Na spotkaniach naszego Klubu będziemy eksperymentować, korzystając z przedmiotów codziennych, z tego, co mamy pod ręką w domu, garażu, będziemy obserwować różne zjawiska, zwracać uwagę na to, na co na co dzień nie zwracamy, przekonamy się, że nauka nie musi być nudna.

W KMO będziemy spotykać się 2 razy w miesiącu w Multicentrum przy Bibliotece Publicznej w Piasecznie.  Podczas pierwszego spotkaniu wspólnie wybierzemy kolejne terminy spotkań Klubu.

Drodzy rodzice, jeśli chcecie, aby wasze dzieci nauczyły się czegoś ciekawego w innowacyjny sposób, zapraszamy do zapisów i rezerwacji miejsc. Liczba miejsc ograniczona. Zajęcia prowadzone są dla dzieci z Polski oraz z Ukrainy od 7 do 10 lat.

Pierwsze spotkanie Klubu planujemy na termin 30 października godz. 16:00

Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić Kartę Zgłoszeniową i złożyć ją w Multicentrum. Zgłoszenie się do udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu Warsztatów.

Można też przesłać uzupełnioną i zeskanowaną Kartę Zgłoszenia na adres:  b.trofimov@biblioteka-piaseczno.pl

Organizator poinformuje zgłaszających się o zakwalifikowaniu na warsztaty.

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl