ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Kolejne Historie Odnalezione

Data publikacji: 22/01/2024

W czwartek 18 stycznia 2024 roku odbył się wernisaż Historii Odnalezionych. To już szósta odsłona projektu, w którym zbierane są wspomnienia mieszkańców Zalesia Górnego. Co roku wychodzi też z tej okazji specjalne czasopismo z zebranymi opowieściami. Podczas wernisażu mogliśmy podziwiać plansze ze zdjęciami, była też okazja porozmawiać z autorkami tychże. Wystawa dostępna będzie w bibliotece w Zalesiu Górnym do końca lutego.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl