ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Mazowsze na pocztówkach

Data publikacji: 08/05/2023

Do końca maja w filii Zalesie Górne można oglądać skany pocztówek, na których widać Warszawę. Kadry przedstawiają m.in. Krakowskie Przedmieście czy Ogród Botaniczny. Zachęcamy do oglądania.

Skany pochodzą z Polony. Wystawka powstała w ramach akcji Znaszli ten kraj.

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl