ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Narysuj mi swoich przyjaciół

Data publikacji: 21/07/2020

Bajkowy tydzień w Oddziale dla dzieci i młodzieży rozpoczęliśmy spotkaniem z Panią Karoliną Lijklema pisarką i ilustratorką. Autorka serii książek o Nince, publikacji “Co jest za murem?”, “Mikołaju czekam”, “Nasz warszawski tramwaj”. W trakcie zajęć dzieci postarały się przelać uczucia do swoich przyjaciół na papier. Poruszany był również temat istoty relacji z drugim człowiekiem.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl