ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

O bibliotece słów kilka – lekcja biblioteczna

Data publikacji: 22/04/2024

W czwartkowe przedpołudnie 18 kwietnia 2024 roku odbyła się lekcja biblioteczna dla dzieci ze szkoły specjalnej w Łbiskach.

Spotkanie dotyczyło nie tylko zapoznania się z działalnością biblioteki, ale również rozmawialiśmy o wiośnie.

Na koniec dzieci z dużym zaangażowaniem robiły prace plastyczne związane z tematem lekcji.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl