ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Powakacyjna wizyta w bibliotece

Data publikacji: 09/09/2022

Po wakacyjnej przerwie wycieczkę do biblioteki urządziły sobie przedszkolaki ze Słonecznego Zegara. Dzieci zawitały do filii w Zalesiu Górnym w piątek 9 września. Przypomnieliśmy sobie zasady wypożyczania książek i funkcjonowania biblioteki. Pokazaliśmy nowe serie książek i karty biblioteczne, które są koniecznie do wypożyczania. Tradycyjnie była też chwila na oglądanie zbiorów. Na koniec wizyty dzieci odwiedziły wystawę Lego Batmanów.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl