ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Serbia bliska sercu

Data publikacji: 13/12/2023

W poniedziałek 11 grudnia drugi raz spotkaliśmy się w Zalesiu Górnym w ramach Klubu Podróżnika organizowanego przez Klub Kultury i Bibliotekę. Prelegentem był Maciej Zadrąg – artysta, nauczyciel, podróżnik z zamiłowania. Zabrał nas w podróż po Serbii, opowiedział o przyjaźniach, które tam zawarł i wydarzeniach, w których uczestniczył. Wszystko ilustrowane było zdjęciami z wypraw.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl