ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Sprawozdanie z działalności Biblioteki – 2023

Data publikacji: 25/01/2024

Przedstawiamy sprawozdanie merytoryczne za 2023 rok!

Rok 2023 w naszej bibliotece obchodziliśmy pod hasłem „Znaszli ten kraj”, zachęcając czytelników do sięgnięcia po literaturę związaną z danym regionem Polski. Akcja zachęcała do poznawania różnorodnych aspektów kraju, jego historii, kultury i atrakcji turystycznych poprzez zabawę, i rozwiązywanie zagadek. Była to doskonała okazja, aby poszerzyć wiedzę o Polsce i spędzić czas w bibliotece w ciekawy i angażujący sposób.

W 2023 roku biblioteka przeprowadziła również konkurs fotograficzny pod nazwą “Piaseczno 2023 w Obiektywie”, który trwał 12 miesięcy, a każdy z czytelników miał szansę zgłosić swoje fotografie zgodnie z tematem danego miesiąca i zdobyć tytuł “Zdjęcia Miesiąca”. Ostatecznym celem konkursu było stworzenie kalendarza na rok 2024.

Biblioteka realizuje modernizację dwóch filii w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”. Zadania finansowane są ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na realizację zadania w konkursie Biblioteka otrzymała środki: na projekt “Modernizujemy filię przy Kościuszki 49 – na bibliotekę dostępną z plusem” (koszt dofinansowania: 833 280,00 zł, całkowity koszt projektu: 1 320 280,00 zł) oraz projekt “Filia Piaseczno Centrum dostępna z bibliotecznym plusem – adaptacja i wyposażenie nowego lokalu” (koszt dofinansowania: 500 000,00 zł, całkowity koszt projektu: 725 000,00 zł).

Przez pierwszą połowę 2023 roku mieliśmy okazję zorganizować przedsięwzięcie grantowe pod nazwą “Biblioteka Dostępna w Piasecznie” o wartości 197 600,00 zł. Było ono realizowane w ramach projektu “Kultura bez barier” przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych. Głównym celem projektu było podniesienie świadomości pracowników biblioteki na temat potrzeb osób z niepełnosprawnościami i seniorów jako odbiorców usług. Nasza biblioteka otrzymała także dotację w wysokości 64 000,00 zł ze środków Biura “Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego “Powstanie Styczniowe 1863-1864” na realizację projektu “Szlakiem Powstania Styczniowego na Ziemi Piaseczyńskiej”. Projekt zakładał utworzenie mobilnej gry terenowej, wytyczenie trasy spacerowej obejmującej najważniejsze miejsca związane z Powstaniem Styczniowym, wystawę zdjęć archiwalnych, pokazy filmów historycznych, liczne wykłady oraz lekcje multimedialne.

Biblioteka uczestniczyła w projekcie „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni” (o wartości I EDYCJA – 65 000,00 zł, II EDYCJA – 35 910,00 zł), który został zrealizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w partnerstwie z Save the Children International. W ramach projektu dzieci i młodzież z Ukrainy i z Polski oraz ich opiekunowie, mogli skorzystać z nowoczesnej oferty programowej, nawiązać przyjaźnie, a nawet uczyć się wzajemnie swoich języków i kulturowych zwyczajów. Biblioteka uczestniczyła także w projekcie „Razem dla lepszej przyszłości” (dotacja wyniosła 13 000,00 zł) realizowanym przez Centrum Nauki Kopernik w partnerstwie z Deloitte, Fundacją ING Dzieciom oraz Fundacją Szkoła z Klasą, którego celem była integracja ukraińskich dzieci z polskimi rówieśnikami. Został zrealizowany również cykl zajęć dla dzieci z Ukrainy “Programowanie w Minecraft” w Multicentrum w ramach Piaseczyńskiego Centrum Integracji z Fundacją Edunowa (wartość projektu 7 500,00 zł). W bibliotece odbyły się także z Budżetu Obywatelskiego Piaseczna: Festiwal Gier Planszowych (wartość projektu 18 000,00 zł) oraz Laboratorium Robotyki (71 400,00 zł).

W 2023 roku Biblioteka otrzymała również akredytację Erasmus+, dzięki której w najbliższych latach pracownicy biblioteki i wolontariusze będą mogli uczyć się angielskiego, obserwować i uczestniczyć w pracy w innych europejskich bibliotekach i instytucjach kultury (tzw. job shadowing) oraz w kursach doszkalających, pozwalających na nabycie umiejętności, które następnie będą wykorzystywane w pracy w bibliotece.

Biblioteka została także wybrana przez Narodowe Centrum Kultury jako jedna z instytucji do realizacji pilotażowej wersji projektu “Praktykuj w kulturze dla g/Głuchych i słabosłyszących”.

Biblioteka organizowała także 2 duże wydarzenia branżowe: Mazowiecki BiblioLAB pod hasłem „Biblioteka. Włącz się w to!”, którego współorganizatorami byli także Stowarzyszenie LABiB, Gmina Piaseczno i Powiat Piaseczyński, oraz XIV Kongres Bibliotek pod hasłem przewodnim “W czym mogę pomóc?”. Organizatorami Kongresu byli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a partnerami wydarzenia byli Biblioteka Publiczna w Piasecznie oraz My Digital Life. Przy wydarzeniu współpracowali także: Wydawnictwo Dwie Siostry, Sektor 3.0, jak również Stowarzyszenie Dyrektorek i Dyrektorów Bibliotek Inicjatywy.

W tym roku odbyło się łącznie 241 lekcji. Bibliotekarze zorganizowali również: 599 wystawek książek w placówkach, 186 wystaw, 180 warsztatów, 375 akcji, 41 spotkań autorskich, 131 spotkania klubów tematycznych, 19 konkursów, 11 koncertów oraz 270 innych działań. Frekwencja na wydarzeniach biblioteki wyniosła w przybliżeniu 259 tysięcy uczestników.

W 2023 roku wydaliśmy 2 książki: ”Spacerownik piaseczyński” Stanisława Hofmana i Doroty Zając; „Zabytkowy sztandar szkoły im. Emilii Plater. Dziedzictwo narodowe, symbol ciągłości działań” Ireny Praczówny-Krowickiej. Zrealizowaliśmy także dodruk książki „Epilog do Kamieni na szaniec” Grzegorza Nowika.

W 2023 roku w naszej bibliotece było zatrudnionych 51 pracowników, naszą pracę wsparło 208 wolontariuszy (ponad 30 osób więcej niż w roku ubiegłym), zorganizowaliśmy 1 staż z Powiatowego Urzędu Pracy oraz praktyki zawodowe dla 11 studentów. W ramach działalności Biblioteki pomogło nam również czworo konsultantów-samorzeczników z niepełnosprawnościami.

Przez cały 2023 rok czytelnicy wypożyczyli 320 172 książek i czasopism z naszych bibliotek. Odnotowaliśmy wzrost wypożyczeń w porównaniu z 2022 rokiem o ponad 55 tysięcy.

Miniony rok dla naszej biblioteki obfitował w niezapomniane chwile. Dynamiczny wzrost liczby czytelników, innowacyjne programy edukacyjne i zintegrowane podejście do technologii uczyniły naszą instytucję miejscem, do którego chętnie przychodzą dzieci i młodzież, a także dorośli i seniorzy. Zainicjowane projekty przyciągnęły nowych odbiorców, a nowoczesne środki dydaktyczne sprawiły, że biblioteka stała się nie tylko miejscem wypożyczania książek, lecz także nowoczesnym centrum edukacyjnym. Rok 2023 był dla bibliotekarzy czasem pełnym wyzwań, działań, wydarzeń oraz projektów. Biblioteka idzie z duchem czasu i podąża za potrzebami czytelników.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl