ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
 • Usługa języka migowego

Wyniki konkursu fotograficznego

Data publikacji: 07/09/2022

Protokół z obrad komisji konkursowej 3. Powiatowego Konkursu Fotograficznego „Wakacje z książką”

Na podstawie Regulaminu Konkursu w dniu 30 sierpnia 2022r. odbyły się obrady Komisji w składzie:

 1. Anna Grzejszczyk – Przewodniczący komisji
 2. Sylwia Chojnacka-Tuzimek – Członek komisji
 3. Izabela Rególska – Członek komisji

Sekretarz komisji: Urszula Bąkowska

Ogólna liczba zdjęć, jakie wpłynęły do komisji: 135

Liczba uczestników konkursu: 56

Po zweryfikowaniu zgłoszonych prac pod względem formalnym, na podstawie Regulaminu konkursowego, komisja poddała ocenie artystycznej i merytorycznej wszystkie fotografie. Spośród autorów nadesłanych zdjęć członkowie Komisji wyłonili zwycięzców i postanowili przyznać nagrody za:

 1. Miejsce: Karolina Sawicka, zdj. Pt. „Co w trawie piszczy”

zdjęcie które zostało nagrodzone za pierwsze miejsce w konkursie fotograficznym

Komisja również postanowiła przyznać nagrody za najlepsze miejsce dla uczestnika konkursu, zamieszkującego daną gminę w ramach powiatu piaseczyńskiego:

 • Z gminy Góra Kalwaria nagrodę otrzymuje: Kalina Kosińska za zdj. Pt. „Przed biblioteką”:

najlepsze zdjęcie mieszkańca gminy Góra Kalwaria

 • Z gminy Tarczyn nagrodę otrzymuje: Marta Florczyk za zdj. Pt. „Pociąg do czytania”:

najlepsze zdjęcie mieszkańca z gminy Tarczyn

 • Z gminy Lesznowola nagrodę otrzymuje: Anna Rucińska za zdj. Pt. „Żółty- kolor mojego lata”:

najlepsze zdjęcie mieszkańca z gminy Lesznowola

 • Z gminy Prażmów nagrodę otrzymuje: Justyna Janiewicz za zdj. Pt. „Moja Suwalszczyzna”:

najlepsze zdjęcie mieszkańca z gminy Prażmów

 • Z gminy Konstancin-Jeziorna nagrodę otrzymuje: Zofia Sobota za zdj. Pt. „Szczęśliwe zakończenie”:

najlepsze zdjęcie mieszkańca z gminy Konstancin-Jeziorna

 • Z gminy Piaseczno nagrodę otrzymuje: Magdalena Dąbrowska za zdj. pt. „Bujając w obłokach”:

najlepsze zdjęcie mieszkańca z gminy Piaseczno

 

 

W tym roku komisja postanowiła przyznać nagrodę specjalną za zdjęcie pt. #PiasecznoCzyta — tutaj tematem mogą być znane miejsca w Piasecznie (architektura, budynki w zestawieniu z czytelnictwem, w tym także biblioteki). Nagrodę specjalną otrzymuje:

 

 • Hanna Lesiewicz za zdj. Pt. „Lwica w mieście”:

zdjęcie nagrodzone w kategorii #piasecznoczyta

 

Nagrody dodatkowe i wyróżnienia ustalone przez komisję:

 • Wyróżnienie za najlepsze zdjęcie monochromatyczne dla Weroniki Majewskiej-Juda za zdj. Pt. „Nieobecna” (Gmina Lesznowola):

Wyróżnienie za najlepsze zdjęcie monochromatyczne dla Weroniki Majewskiej-Juda za zdj. Pt. „Nieobecna” (Gmina Lesznowola)

 • Wyróżnienie za najlepsze zdjęcie „pachnące książką” dla Oliwii Radomskiej za zdj. Pt. „Róża z ogrodu bestii” (Gmina Prażmów):

Wyróżnienie za najlepsze zdjęcie „pachnące książką” dla Oliwii Radomskiej za zdj. Pt. „Róża z ogrodu bestii” (Gmina Prażmów)

 • Wyróżnienie za ciekawe nawiązanie kompozycji do tytułu książki dla Anny Błaszkiewicz za zdj. Pt. „Pierścień” (Gmina Piaseczno):

Wyróżnienie za ciekawe nawiązanie kompozycji do tytułu książki dla Anny Błaszkiewicz za zdj. Pt. „Pierścień” (Gmina Piaseczno)

 • Wyróżnienie za najlepsze zdjęcie przedstawiające rodzinną pasję czytania dla Kariny Izdebskiej za zdj. Pt. „Z książką przez świat” (Gmina Piaseczno):

Wyróżnienie za najlepsze zdjęcie przedstawiające rodzinną pasję czytania dla Kariny Izdebskiej za zdj. Pt. „Z książką przez świat” (Gmina Piaseczno)

 • Wyróżnienie za oryginalne podejście do tematu konkursu dla Krzysztofa Sowuli za zdj. Pt. „Spacer z książką” (Gmina Piaseczno):

Wyróżnienie za oryginalne podejście do tematu konkursu dla Krzysztofa Sowuli za zdj. Pt. „Spacer z książką” (Gmina Piaseczno)

 • Wyróżnienie za najlepsze zdjęcie „z duszą” dla Zofii Soboty za zdj. Pt. „Love story” (Gmina Piaseczno):

Wyróżnienie za najlepsze zdjęcie „z duszą” dla Zofii Soboty za zdj. Pt. „Love story” (Gmina Piaseczno)

 • Wyróżnienie za najlepsze zdjęcie „z naturą w tle” dla Marty Florczyk za zdj. Pt. „Buszujący w zbożu” (Gmina Tarczyn):

Wyróżnienie za najlepsze zdjęcie „z naturą w tle” dla Marty Florczyk za zdj. Pt. „Buszujący w zbożu” (Gmina Tarczyn)

 • Wyróżnienie za najlepsze zdjęcie „książka w pracy” dla Bartłomieja Dudy za zdj. Pt. „Przerwa w pracy” (Gmina Góra Kalwaria):

Wyróżnienie za najlepsze zdjęcie „książka w pracy” dla Bartłomieja Dudy za zdj. Pt. „Przerwa w pracy” (Gmina Góra Kalwaria)

 

Autorom nagrodzonych fotografii zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Przekazane one będą 24 września 2022r. podczas trwania 7. Festiwalu Pięknej Książki. Laureatów i osoby towarzyszące zapraszamy na godzinę 12:30 do Biblioteki Publicznej w Piasecznie, ul. Jana Pawła II 55 (II piętro, Oddział dla dorosłych, czytelnia). Tam również, na wystawie, będą eksponowane nagrodzone i wyróżnione w konkursie zdjęcia.

Dyrektor Biblioteki postanowił przyznać pozakonkursową nagrodę za nieszablonowe przedstawienie architektury miasta Piaseczno Pani Urszuli Markowskiej za zdj. pt. „W oczekiwaniu na transport – najlepiej z książką”.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.