ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Zapoznanie z biblioteką

Data publikacji: 20/03/2024

Środowy poranek w filii Zalesie Górne przywitaliśmy z pierwszą klasą ze Szkoły Podstawowej z Ustanowa. Młodzi czytelnicy poznali bibliotekę, zobaczyli, jakie książki można wypożyczać. Obejrzeliśmy wspólnie krótki film o śwince Peppie. Potem pani Danuta przeczytała teatrzyk kamishibai o wielkanocnym zajączku. Na koniec był czas na samodzielnie oglądanie książek i wystaw.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl