ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

100. rocznica urodzin Stanisława Lema

Data publikacji: 12/09/2021

Stanisław Lem był polskim pisarzem gatunku science fiction, futurologiem, filozofem, krytykiem, a także propagatorem rozwoju nauki i techniki oraz sztucznej inteligencji. Tematy przewodnie, które poruszał w swoich dziełach to również natura ludzka, możliwość porozumiewania się istot inteligentnych oraz miejsce człowieka we Wszechświecie.

Z okazji Roku Lema oraz przypadającej 100. rocznicy urodzin zapraszamy do wypożyczania pozycji książkowych pisarza.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.