ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Artykuły o dostępności

Data publikacji: 28/01/2022

Rok 2022 Biblioteka Publiczna w Piasecznie postanowiła obchodzić pod hasłem #BibliotekaDostępna i na dobry początek zaczynamy od dwóch artykułów w tym temacie.

Pierwszy z nich został opublikowany w czasopiśmie “Świat Ciszy” wydawanym przez Polski Związek Głuchych. Artykuł pt. “6. Festiwal Pięknej Książki “Piaseczno — Ludzie — Książki” opisuje wydarzenie, którego dostępność z roku na rok rośnie. Tekst można przeczytać na stronie: https://swiatciszy.pl/wp-content/uploads/2022/01/Numer-4-2021.pdf. Dodatkowo artykuł jest dostępny w polskim języku migowym (PJM):

W najnowszym magazynie “Biblioteka Publiczna” (1/2022) możemy przeczytać artykuł pt. “W drodze do festiwalu dostępnego”, który opisuje proces wprowadzania zmian w planowaniu oraz realizowaniu wydarzeń dostępnych na przykładzie 6. Festiwalu Pięknej Książki organizowanego przez naszą bibliotekę oraz fundację Arka im. Józefa Wilkonia.

Zdjęcie artykułu o dostępności.

Okładki magazynów Biblioteka Publiczna oraz Świat Ciszy

Autorką obydwu tekstów jest koordynatorka dostępności w Bibliotece Publicznej w Piasecznie Urszula Bąkowska.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.