ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

BiblioPrzygoda: wrzesień

Data publikacji: 05/09/2023

Od września 2023 roku ruszamy z zajęciami BiblioPrzygoda organizowanymi w filii Piaseczno przy Szkolnej 18. Będą to warsztaty literacko-plastyczne skierowane do dzieci w wieku 6-9 lat. Podczas zajęć będziemy czytać książki, rozwiązywać zadania, zagadki, rebusy oraz wykonywać pracę plastyczną. Zajęcia planujemy na trzeci wtorek miesiąca w godzinach 17.00-18.00. Pierwsze zajęcia 19 września – poznamy jamnika Jacentego, który jest… malarzem.

Liczba miejsc ograniczona. Koszt warsztatów 5 zł. Obowiązują zapisy telefoniczne (22) 750 69 93 lub mailowe: szkolna@biblioteka-piaseczno.pl

Aby wziąć udział w warsztatach, należy wypełnić kartę zgłoszeniową i złożyć ją w filii Piaseczno przy Szkolnej 18, najpóźniej w dniu zajęć. Zgłoszenie się do udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu.

Każde zajęcia będą niezależne od siebie, na inny temat. Kolejne terminy: 17 października, 21 listopada, 19 grudnia.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl