ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Warsztaty M.O.D.A.

Data publikacji: 04/09/2023

W ramach 8. Festiwalu Pięknej Książki Oddział dla dzieci i młodzieży zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat na warsztaty inspirowane wystawą M.O.D.A.

Wspólnie stworzymy mozaikowe projekty.

Spotkanie odbędzie się 13 września (środa) o godzinie 17:00.

Liczba miejsc jest ograniczona. Warsztaty bezpłatne.

Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić Kartę Zgłoszeniową i złożyć ją w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Głównej. Zgłoszenie się do udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu Warsztatów.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl