ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

“Biblioteka – miejsce na czasie!” – zabawa plastyczna

Data publikacji: 29/04/2024

Zapraszamy wszystkich czytelników do udziału w zabawie na wykonanie pracy plastycznej z okazji Tygodnia Bibliotek.

Tegoroczne hasło brzmi: “Biblioteka – miejsce na czasie!”

Od 8 do 15 maja zachęcamy czytelników do zdawania prac w filiach: 
w Józefosławiu, Kościuszki, Głoskowie, Bogatkach, Złotokłosie i Gołkowie,  które będą zgodne z tematem zabawy “Biblioteka – miejsce na czasie!”

Praca powinna być wykonana:

– Dowolną techniką płaską (np. rysunek, grafika, malarstwo, collage, haft, techniki elektroniczne).

– Format A4 w poziomie.

– Kolorystyka – w barwach placówki.

W dniu oddania prac, każdy uczestnik zabawy otrzyma małą niespodziankę.

 
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl