ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Ciesz się ! … pozytywna wystawa

Data publikacji: 08/11/2023

Książka “Ciesz się!” autorstwa Sylwii Krachulec to piękna opowieść graficzna o odkrywaniu radości w codzienności. Książka zachęca do trenowania uważności, poszukiwania szczęścia i porzucenia pośpiechu. Autorką tekstu i ilustracji jest Sylwia Krachulec.

Do końca listopada można podziwiać wyjątkową wystawę z ilustracjami z książki w Bibliotece Głównej w Oddziale dla dzieci i młodzieży oraz w Filii Piaseczno przy Szkolnej 18
do oglądania której zapraszamy godzinach otwarcia bibliotek.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl