ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Czy lis potrafi tańczyć?

Data publikacji: 03/11/2022

Ile waży najmniejszy lis? Jak wysoko potrafią skakać lisy? Ile wydają odgłosów? Zapraszamy na warsztaty literacko-plastyczne dla dzieci w wieku 4-7 lat. Podczas zajęć przeczytamy bajkę, poszukamy ciekawostek o lisach oraz stworzymy lisa, który potrafi tańczyć.

Zajęcia odbędą się we wtorek 15 listopada 2022 w godzinach 17.00-18.00 w filii Piaseczno-Centrum przy Szkolnej 9.

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy telefoniczne (22) 750 69 93 lub mailowe: osiedle@biblioteka-piaseczno.pl.

Aby wziąć udział w warsztatach, należy wypełnić Kartę Zgłoszenia i złożyć ją w filii Piaseczno-Centrum przy Szkolnej 9. Zgłoszenie się do udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulamin.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl