ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

OBRAZEK 3D

Data publikacji: 29/03/2024

Filia Piaseczno przy Szkolnej 18 zaprasza osoby dorosłe na  warsztaty tworzenia wielowymiarowych obrazków z użyciem materiałów do scrapbookingu i nie tylko.

Zajęcia odbędą się 11 kwietnia 2024 r. (czwartek)  w godzinach 17.30 – 19.30.

Liczba miejsc ograniczona. Koszt warsztatów 15 zł. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie:

22 750 69 93 lub mailowo: szkolna@biblioteka-piaseczno.pl

Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić kartę zgłoszeniową i złożyć ją w filii Piaseczno przy Szkolnej 18, najpóźniej w dniu zajęć. Zgłoszenie się do udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu Warsztatów

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl