ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Czytam od przedszkola

Data publikacji: 25/09/2023
Filia Głosków zaprasza  do udziału w II edycji projektu: „Czytam od przedszkola”.
Projekt realizowany jest we współpracy z  Przedszkolem nr 6 z Głoskowa. 
Celem projektu jest propagowanie czytelnictwa wśród  dzieci, uczęszczających do przedszkola.
 
W filii Biblioteki w Głoskowie  każdy „mały czytelnik” otrzyma specjalną kartę, na której za każdą wizytę w bibliotece stawiana będzie pieczątka.
 
Projekt trwa od 02 października 2023 roku do 31 maja 2024 roku. 
Przewidujemy nagrody książkowe.
 
Zapraszamy do odwiedzin i wypożyczania! 
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl