ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

W poszukiwaniu powstańczych grobów – spacer po Starych Powązkach

Data publikacji: 25/09/2023

W dniu 17 października odbędzie się spacer historyczny po Cmentarzu Powązkowskim – Szlakiem Powstańczych Mogił. Spacer poprowadzi Igor Strojecki, pasjonat genealogii, publicysta, varsavianista. W trakcie spaceru uczestnicy odwiedzą groby bohaterów Powstania Styczniowego, w tym kwaterę powstańczą “Bohaterom 1863”, mogiłę pięciu poległych.

Ważnym punktem spaceru będzie grób Rodziny Czajewiczów, w którym jest pochowany Ludwik Czajewicz, bohater Powstania Styczniowego, który wsławił się działaniami na ziemi piaseczyńskiej. W czasie Powstania Styczniowego, jako proboszcz Piaseczna, pełnił on funkcję Narodowego Cywilnego Naczelnika Powstania.

Głównym celem spaceru jest upamiętnienie rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego 1863, a także oddanie hołdu bohaterom walczącym pod sztandarami tego wielkiego narodowego zrywu wraz z utrwaleniem pamięci o nich wśród kolejnych pokoleń.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

Zbiórka:

17 października, wtorek, godz. 09.00

Centrum Aktywności Seniora

„Przystań pod Klonami” Szkolna 18, Piaseczno

Obowiązują zapisy

Więcej informacji:

tel. (22) 670-98-78

 Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu „Szlakiem Powstania Styczniowego na Ziemi Piaseczyńskiej”. Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864″

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl