ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Czytelnia w Bibliotece Głównej otwarta!

Data publikacji: 02/02/2021

Informujemy, że od lutego 2021 roku czytelnicy mogą korzystać z czytelni w Bibliotece Głównej.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.