ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

DinoAkcja

Data publikacji: 27/02/2024

Z okazji Dnia Dinozaura 26 lutego dzieci mogły wykonać papierowe dinusie w filii Piaseczno przy Szkolnej 18. Do stworzenia tego prehistorycznego gada potrzebne były rolki toaletowe, papier, klej i flamastry. Do wyboru były dwa rodzaje dinozaura. Jednak dzieciom trudno było się zdecydować i każdy stworzył po dwa dinusie, które potem zabrał do domu.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl