ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Harmoniusz – trąbka

Data publikacji: 27/06/2023

Papa Smerf, Kucharz, Malarz, Ważniak, Laluś, Harmoniusz. Jakie atrybuty mają te postacie? Z okazji Światowego Dnia Smerfa przygotowaliśmy zabawę dla dzieci w bibliotekach w dniu 26 czerwca. Najpierw uczestnicy akcji losowali atrybut niebieskiej postaci, a następnie musieli znaleźć obrazek smerfa pasujący do tego przedmiotu. Za poprawne dopasowanie dzieci otrzymywały cukierki lub gadżety. Zabawa cieszyła się dużym zainteresowaniem.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl