ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Szlakiem Powstania Styczniowego na Ziemi Piaseczyńskiej

Data publikacji: 20/02/2023

Miło nam poinformować, że nasza biblioteka otrzymała dotację ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864″ na realizację projektu “Szlakiem Powstania Styczniowego na Ziemi Piaseczyńskiej”.

Projekt ten to szansa na stworzenie oferty działań popularyzujących wiedzę o Powstaniu Styczniowym w kontekście wydarzeń powstańczych i bohaterów z terenu Piaseczna i okolic. Udział w Projekcie pozwala na włączenie lokalnej społeczności w upamiętnianie historii i budowanie lokalnej tożsamości historyczno-kulturowej.

Aby uhonorować 160. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego zaprosimy mieszkańców do czynnego udziału w planowanych działaniach, m.in. w tworzeniu integracyjnej mobilnej gry terenowej, wytyczeniu trasy spacerowej obejmującej najważniejsze miejsca związane z Powstaniem Styczniowym, wystawie zdjęć archiwalnych, pokazach filmów historycznych, licznych wykładach oraz lekcjach multimedialnych.

Informacje o wydarzeniach organizowanych w ramach Projektu znajdują się na naszej stronie internetowej.

https://biblioteka-piaseczno.pl/projekty/szlakiem-powstania-styczniowego/

Więcej o projekcie oraz wydarzeniach upamiętniających Powstanie Styczniowe w całej Polsce można przeczytać na stronie
powstanie1863-64.pl

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl