ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Kalendarium maj 2024

Data publikacji: 30/04/2024

Zapraszamy do zapoznania się z kalendarium biblioteki na maj 2024.

Dostępne są dwie wersje kalendarium:

Plakat kalendarium biblioteki na maj 2024

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl