ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Klub Podróżnika – Odessa i Czarnobyl

Data publikacji: 29/10/2021

Serdecznie zapraszamy wszystkich na kolejne wydarzenie z cyklu Klub Podróżnika.

Kolejnym z naszych gości będzie Borys Tynka, przewodnik po Czarnobylskiej Sterefie Wykluczonej, certyfikowany przewodnik miasta Odessa, którego zaangażowanie w promocję
miasta zostało uhonorowane przez Urząd Miasta w Odessie nadaniem tytułu Honorowego Ambasadora Odessy.

Autor książki: “Odessa dla romantyków”, poprowadzi nas po Odessie tropami wielkich klasyków literatury światowej i polskiej, by na dokładkę opowiedzieć nam o tajemnicach Czarnobylskiej Strefy Wykluczonej.

Spotkanie odbędzie się 24.11.2021 o godzinie 18:00 w Bibliotece Głównej przy Jana Pawła 55 w Piasecznie.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.