ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
  • Usługa języka migowego

Komisja Oświaty oraz Komisja Kultury i Promocji w bibliotece

Data publikacji: 29/04/2022
Komisję Oświaty oraz Komisję Kultury i Promocji gościliśmy w dniach 27.04 i 28.04.2022 w naszej bibliotece. Okazją do spotkania było podsumowanie działalności w 2021 roku oraz prezentacja otwartej niedawno Strefy Odkrywania Wyobraźni i Aktywności. Radni mieli okazję zobaczyć urządzenia, doświadczyć oraz sprawdzić samodzielnie, jak aktywnie można spędzić czas w SOWIE. Z Komisją Oświaty omówiliśmy bieżące sprawy, a także podsumowaliśmy ubiegły rok i odwiedziliśmy Muzeum Kaset.
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.