ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Konkurs “Gram, więc czytam” – patronat biblioteki

Data publikacji: 18/03/2020

Biblioteka Publiczna w Piasecznie objęła patronatem konkurs “Gram, więc czytam”

Zachęcamy do udziału – właśnie teraz kiedy instytucje kultury, szkoły i uczelnie nie działają zwyczajnym rytmem, konkurs “Gram, więc czytam” staje się doskonałą formą bezpiecznej rywalizacji i rozwoju wyobraźni.

ORGANIZATOR
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie PSTD. Przewodniczącym Komisji Konkursowej jest agent wydawniczy, Hubert Skoczek. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele firm wydających książki i gry.

CEL KONKURSU
Głównym celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa wśród młodzieży poprzez powiązanie książki z grą planszową bądź karcianą. Dodatkowo aspiracją konkursu jest budowanie u młodzieży motywacji do rozwoju kreatywności, twórczości i przedsiębiorczości. Udział w konkursie daje młodym ludziom okazję do budowania umiejętności pracy w zespole oraz prowadzenia projektu według własnych koncepcji.

KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?
W konkursie mogą brać udział zespoły od 2 do 5 osób w wieku od 10 do 24 lat. Każdy zespół musi mieć pełnoletniego opiekuna, który potwierdza zgłoszenie zespołu, przesyłane do Organizatora.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?
Zgłoszenia zespołu do udziału w konkursie można dokonać:
• poprzez wypełnienie formularza na stronie stowarzyszenia (pstd.org.pl/index.php/konkurs)
• poprzez przekazanie formularza na którymś ze spotkań autorskich Pawła Kopijera
• przesłanie formularza na adres przewodniczącego komisji konkursowej hubert@pstd.org.pl
Uczestnicy zarejestrowani w konkursie przesyłają prezentację swojego pomysłu na adres mailowy Przewodniczącego Komisji konkursowej: hubert@pstd.org.pl w formie nagrania video.

Link do wydarzenia – zachęcamy zgłaszających się i rozważający zgłoszenie do zadawania pytań i dyskusji
na forum tego wydarzenia, do wyjaśniania wątpliwości i otrzymywania porady jak przygotować koncepcję gry.

https://www.facebook.com/events/541724053362920/?active_tab=about

 

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl