ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Książkowa sensoryka dla smyka – spotkanie majowe

Data publikacji: 26/04/2023

Z okazji Tygodnia Bibliotek Oddział dla dzieci i młodzieży Biblioteki Głównej CEM zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu “Książkowa sensoryka dla smyka”.

Zajęcia dedykowane są dzieciom od 3 do 4 lat.

Spotkanie odbędzie się 13 maja (sobota), o godzinie 11:00. Koszt zajęć 5 zł. Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie: (22) 484 21 47 i mailowo: cemdzieci@biblioteka-piaseczno.pl

Aby wziąć udział w warsztatach należy wypełnić Kartę Zgłoszeniową i złożyć ją w Oddziale dla Dzieci i młodzieży Biblioteki Głównej. Zgłoszenie się do udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulaminu Warsztatów.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl