ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Literacki pączek – akcja z okazji Tłustego Czwartku

Data publikacji: 01/02/2024

Z okazji Tłustego Czwartku zapraszamy wszystkich czytelników do słodkiej literackiej zabawy.

Każdy czytelnik, który przyjdzie do biblioteki będzie mógł poczęstować się pączkiem, kiedy dobierze książkę do charakteru danego pączka (np. pączek z dreszczykiem, biografia z pączkiem w tle, pączek klasyczny itp.).

Akcja odbędzie się w Filii Gołków-Letnisko ul. Główna 5a, dnia 8 lutego 2024 roku w godzinach otwarcia biblioteki.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl