ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Gra: Pizza Quiz

Data publikacji: 02/02/2024

Z okazji Dnia Pizzy 9 lutego 2024 roku zapraszamy do filii Piaseczno przy Szkolnej 18 na grę w poszukiwanie składników i rozwiązywanie zadań. Gra skierowana do dzieci w wieku 5-7 lat z opiekunem, od 8 lat dziecko może samodzielnie rozwiązywać zadania. Aby wykonać zadania potrzebna jest umiejętność czytania. Zapisujemy na konkretną godzinę między 15.00 a 18.00. Na uczestników czekają upominki.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl