ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
  • Usługa języka migowego

Magiczne guziki

Data publikacji: 30/11/2022

Z okazji Dnia Guzika filia Piaseczno-Centrum przy Szkolnej 9 zaprasza dzieci w wieku 4-7 lat na warsztaty literacko-plastyczne. Przeczytamy świąteczną opowieść o magicznym guziku, poszukamy guzików oraz wykonamy guzikowe obrazy.

Zajęcia odbędą się w poniedziałek 12 grudnia 2022 w godzinach 17.00-18.00 w filii Piaseczno-Centrum przy Szkolnej 9.

Liczba miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy telefoniczne (22) 750 69 93 lub mailowe: osiedle@biblioteka-piaseczno.pl.

Aby wziąć udział w warsztatach, należy wypełnić Kartę Zgłoszenia i złożyć ją w filii Piaseczno-Centrum przy Szkolnej 9. Zgłoszenie się do udziału w warsztatach jest równoznaczne z zaakceptowaniem treści Regulamin.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.