ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Marcowe DKK – Schron przeciwczasowy

Data publikacji: 06/03/2024

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, które odbędzie się we wtorek 26 marca o godzinie 18:00 w czytelni Biblioteki Głównej. Tematem rozmowy będzie

powieść Georgiya Gospodinowa pt. „Schron przeciwczasowy”.

Dla chętnych czytelniczki wybrały także lekturę dodatkową w postaci jednej z dwóch powieści tego samego autora: „Powieść naturalna” i „Fizyka smutku”.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl