ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Znaczniki Totupoint dla osób niewidomych w Bibliotece!

Data publikacji: 11/03/2024

W dwóch naszych filiach bibliotecznych pojawiły się znaczniki Totupoint dzięki pozyskanemu grantowi z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2021–2025”. 

Znaczniki Totupoint tworzą sieć małych dźwiękowych urządzeń, które mają na celu ułatwienie dostępu do informacji i nawigacji osobom z niepełnosprawnościami wzroku. Jest to zaawansowany system, który po aktywacji w aplikacji na telefon, przekazuje niewidomym komunikaty oraz sygnały akustyczne w celu polepszenia jakości ich przemieszczania się po ważnych placówkach w danym obszarze. Urządzenia zainstalowane na elewacji przy wejściu do budynku pozwalają osobom niewidomym i niedowidzącym na zorientowanie się w przestrzeni budynku.

W Piasecznie znajduje się 5 takich punktów, z których 3 zostały zamontowane przez Bibliotekę Publiczną w Piasecznie w placówkach.

Pierwszy znacznik został zamontowany nad wejściem do Biblioteki Głównej, ul. Jana Pawła II 55 w Piasecznie w styczniu 2023 roku. Z poczatkiem marca zostały zamontowane znaczniki w dwóch filiach bibliotecznych: przy Szkolnej 18 oraz przy Kościuszki 49.

Instalacja tych urządzeń jest ważnym krokiem w kierunku czynienia przestrzeni publicznych bardziej dostępnych dla osób z niepełnosprawnościami wzroku. Sieć Totupointów rozwija się dynamicznie, tym bardziej cieszymy się, że nasza placówka jest w gronie instytucji, które są w tej grupie.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl