ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Narodowe Czytanie “Nad Niemnem”

Data publikacji: 15/09/2023

W sobotę 9 września w Przystani pod Klonami odbyło się 12. odsłona Narodowego Czytania. Podczas tegorocznej imprezy uczestnicy czytali i słuchali fragmentów pozytywistycznej powieści Elizy Orzeszkowej “Nad Niemnem”. Organizatorami imprezy byli Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piasecznie oraz Biblioteka Publiczna w Piasecznie. Czytanie rozpoczęły Sylwia Chojnacka-Tuzimek, zastępca dyrektora biblioteki, Marzena Zalewska, zastępca dyrektora M-GOPS-u, oraz Magdalena Machaj, kierownik Centrum Aktywności Seniora “Przystań pod Klonami”.

Kolejne fragmenty powieści czytali przedstawiciele wszystkich klubów seniora w gminie Piaseczno, a koordynatorką całego przedsięwzięcia była Kunegunda Sokołowska. Podczas Czytania swoją interpretację fragmentu “Nad Niemnem” zaprezentowali również Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Daniel Putkiewicz oraz Zastępca Burmistrza Hanna Kułakowska-Michalak. Całość imprezy zakończyli przedstawicie bibliotekarzy z Biblioteki Publicznej w Piasecznie.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo w tym wydarzeniu i zapraszamy za rok.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl