ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Nowe godziny otwarcia punktów bibliotecznych

Data publikacji: 28/02/2024

Zapraszamy w nowych godzinach otwarcia do Punktów bibliotecznych:

Piaseczno – Zalesie Dolne od 4 marca 2024 r.

Jazgarzew od 11 marca 2024 r.

poniedziałek –13.00-19.00

Środa – 13.00-19.00

Czwartek – 11.00-16.00

Zachęcamy do wypożyczeń!

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl