ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno

Filia Piaseczno – Zalesie Dolne

Filia Piaseczno-Zalesie Dolne

Al. Kasztanów 12
tel. (22) 378 44 95
e-mail: zalesiedolne@biblioteka-piaseczno.pl

Godziny otwarcia:

poniedziałek – godz. 12:00 – 19:00
wtorek – godz. 09:00 – 16:00
środa – godz. 12:00 – 19:00
czwartek – godz. 09:00 – 16:00
piątek – godz. 12:00 – 18:00

Pracownicy:

mgr Grażyna Baniewicz-Orłowska – kierownik

Dojazd:

ZTM – autobus: 727
Przystanek: Zalesie Dolne

Zbiory:

Wielkość księgozbioru: 14000 woluminów

 • beletrystyka
 • bogata oferta literatury popularnonaukowej
 • czasopisma

Czasopisma:

Mój Piękny Ogród, Zwierciadło, Weranda

Formy działalności:

 • wypożyczanie książek
 • udzielanie informacji na temat zbiorów
 • pomoc przy wyborze książek
 • udostępnianie dwóch stanowisk komputerowych z dostępem do internetu
 • spotkania autorskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • konkursy literackie i plastyczne
 • wystawy okolicznościowe, rocznicowe i tematyczne
 • kursy z podstaw obsługi komputera
 • zajęcia animacyjne dla dzieci i młodzieży

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Menu

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl