ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Oferta praktyk w bibliotece dla g/Głuchych

Data publikacji: 06/10/2023

Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór dla instytucji do ścieżki pilotażowej projektu “Praktykuj w kulturze dla g/Głuchych i słabosłyszących”. Wśród 6 instytucji, które zostały wybrane do realizacji praktyk, znalazła się Biblioteka Publiczna w Piasecznie. Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji:

Aplikuj: https://pracujwkulturze.nck.pl/praca/biblioteka-publiczna-w-piasecznie_40646/

Praktyka / Biblioteka Publiczna w Piasecznie

PROFIL DZIAŁALNOŚCI
Biblioteka Publiczna w Piasecznie jest postrzegana jako miejsce wielu możliwości, otwarte i dostępne dla wszystkich, gdzie mieszkańcy mogą ciekawie i kreatywnie spędzić czas. Organizujemy spotkania autorskie, prelekcje, wykłady, warsztaty, konkursy, wystawy. Prowadzimy działania animujące czytelnictwo, kreujemy ofertę, odpowiadamy na potrzeby mieszkańców – od maluchów do seniorów.

TERMIN PRAKTYK – 10.10.2023 – 31.03.2024

DŁUGOŚĆ PRAKTYK – 160 godzin

TRYB – praktyki tylko w tygodniu

DNI ROBOCZE – 3 dni w tygodniu

ZAKRES OBOWIĄZKÓW
Praktykant bibliotekarz – zasady funkcjonowania biblioteki, obsługa czytelnika w systemie MAK, wprowadzanie książek, oprawa, utrzymanie porządku w księgozbiorze, współudział w organizacji wydarzeń, współprowadzenie warsztatów i zajęć dla dzieci i młodzieży

CEL PRAKTYK
1) Poznanie organizacji i funkcjonowania biblioteki
2) Praktyczne zastosowanie wiedzy merytorycznej oraz metodycznej podczas pracy bibliotekarza
3) Nabycie umiejętności planowania, organizacji pracy, prowadzenia i dokumentowania czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania biblioteki
4) Poznanie sposobów organizacji czasu wolnego, rozwijania indywidualnych zainteresowań

PREFEROWANE KIERUNKI STUDIÓW
Student lub absolwent kierunków humanistycznych, do 30 r. ż. Preferowane kierunki: bibliotekoznawstwo, animacja kultury.

DODATKOWE WYMAGANIA
Dobra znajomość obsługi komputera, dobra znajomość języka polskiego w piśmie.

UWAGI
Możliwość przyjęcia praktykanta z niepełnosprawnością słuchu. Miejsca praktyk są dostępne architektonicznie i wyposażone w pętle indukcyjne. Nie zapewniamy tłumacza PJM.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

realizacja: geotechnology.pl
Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl