ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Praktykuj w kulturze dla g/Głuchych i słabosłyszących

Data publikacji: 23/11/2023

Szkolimy się w ramach “Praktykuj w kulturze dla g/Głuchych i słabosłyszących”

W daniach 20-22.11.2023 roku odbyło się szkolenie organizowane przez Narodowe Centrum Kultury wraz z Fundacją Kultury bez Barier w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach. Sześć przedstawicielek instytucji kultury wybranych do...
Data publikacji: 06/10/2023

Oferta praktyk w bibliotece dla g/Głuchych

Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór dla instytucji do ścieżki pilotażowej projektu "Praktykuj w kulturze dla g/Głuchych i słabosłyszących". Wśród 6 instytucji, które zostały wybrane do realizacji praktyk, znalazła się Biblioteka...
Data publikacji: 29/09/2023

“Praktykuj w kulturze dla g/Głuchych i słabosłyszących” w naszej Bibliotece!

Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór dla instytucji do ścieżki pilotażowej projektu "Praktykuj w kulturze dla g/Głuchych i słabosłyszących"! Wśród 6 instytucji, które zostały wybrane do realizacji praktyk, znalazła się Biblioteka Publiczna...
...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl