ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Osobowość Roku 2019 Powiatu Piaseczyńskiego

Data publikacji: 30/09/2020

Jesteśmy niezmiernie dumni z naszej bibliotekarki, Joanny Miter-Ceny, która wygrała w plebiscycie na Osobowość Roku 2019 Powiatu Piaseczyńskiego, który przeprowadziła gazeta “Polska The Times”. 

Joanna to kobieta z pasją, nagradzana i doceniana także poza Piasecznem. Krótki wywiad Asią można znaleźć na portalu Polskatimes.pl. Materiał jest zarówno w prasie tradycyjnej (z dnia 9 września 2020 roku), jak i internecie. Dziękujemy za ogrom pracy włożony w rozwój naszej Biblioteki, za upór, energię i doskonałe pomysły. Nie mamy także wątpliwości, że jeszcze nie raz będziemy tak dumni jak dziś.

 

Joanna Miter Cena

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl