ul. Jana Pawła II 55, 05-500 Piaseczno
Usługa języka migowego
Power

Playmobile – konie i koniki

Data publikacji: 09/02/2024

W gablocie w korytarzu przed biblioteką w Zalesiu Górnym zamieszkała cała stadnina koni. Zabawki z serii Playmobile dotyczące koni – stajnie, zwierzaki, ludziki, medale i puchary można oglądać do końca marca 2024 roku. Wystawę wypożyczyła bibliotece wolontariuszka Stefa Kosmowska.

...

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu

Projekt jest realizowany w ramach programu 2.1 E-usługi, Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza, typ projektów Informatyzacja bibliotek, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Biblioteka Publiczna w Piasecznie

Jana Pawła II 55
05-500 Piaseczno

tel.: 22 484 21 50
e-mail: kontakt@biblioteka-piaseczno.pl